19 oktobra, 2018

Sistem za vodenje projektov

spletni sistem za urejanje in vodenje projektov, projektni management in razporeditev opravil, razporeditev dela med delavci, izris GANTT diagramov, komentiranje, časovnice, pogovori, poročila, … vse za upravljanje s projekti na enem mestu. Prevod sistema v slovenski jezik.