20 oktobra, 2017

Razvoj programske opreme mikrokrmilnika davčne blagajne nanobox

Implementacija programske opreme mikrokrmilnika za prikaz podatkov na LCD zaslonu mobilne davčne blagajne nanobox.