12 aprila, 2019

Oblikovanje brošure SPS – Pojmovnik

Oblikovanje, priprava za tisk in tisk pojmovnika za Slovenski podjetniški Sklad.